Polityka Jakości

W roku 2003 w Młynach Szczepanki został wdrożony system HACCP zgodny z wymaganiami Kodeksu Żywnościowego. Dwa lata później system ten został zintegrowany z systemem zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001. Oba systemy zostały certyfikowane przez TÜV NORD Polska. System zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, to jest produkcję i sprzedaż przetworów zbożowych. Koncentrując się na wymaganiach rynku, w 2007 roku Młyny Szczepanki  dostosowały swój system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności do wymagań normy ISO 22000. W roku 2012 Młyny Szczepanki wdrożyły i certyfikowały w swoim zakładzie wymagania standardów BRC ver.6, IFS ver. 5 oraz FSSC 22000. W roku 2015 firma wdrożyła i certyfikowała system zrównoważonej produkcji biomasy REDcert, a w roku 2016 system GMP+ w zakresie produkcji materiałów paszowych. Obecnie Młyny Szczepanki posiadają następujące certyfikaty zarządzania jakością i/lub bezpieczeństwem żywności: ISO 9001, FSSC 22000 oraz BRC.

Kontrola jakości odbywa się w nowocześnie wyposażonym laboratorium, którego część stanowi  piekarnia laboratoryjna. Jakość mąki oceniana jest za pomocą próbnych wypieków oraz poprzez ich ocenę sensoryczną. Technolog sprawdza wartość wypiekową zwracając uwagę na objętość, wygląd zewnętrzny, strukturę miękiszu oraz zapach i smak wypieku. Laboratorium wraz z piekarnią pozwalają na określenie wyróżników fizyko-chemicznych i wartości wypiekowej mąki. Dzięki temu produkty firmy charakteryzują się niezmiennie wysoką jakością. Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie procesu produkcji i obejmuje nie tylko produkty końcowe, ale także dostarczany surowiec.